Resultaatgericht samenwerken
Microsoft 365 App
Datagedreven verantwoorden
Resultaatgericht samenwerken
Microsoft 365 App
Datagedreven verantwoorden

 

 

Praktisch Lerend organiseren

Emprover Ox ondersteunt goed samenwerken en verantwoorden met  een digitaal platform, volledig geïntegreerd met Microsoft 365. Gesteund door haar klanten worden in co-creatie voortdurend nieuwe apps ontwikkeld.

Teams leren resultaatgericht plannen, vergaderen en reflecteren zodat ze continu groeien in hun professionaliteit. Emprover helpt deze teams om nieuwe werkvormen eigen te maken.

Het werk wordt aan de bestuurlijke agenda verbonden, wat een alternatief proces voor de planning en controlcyclus mogelijk maakt. Zo stijgt het lerend vermogen van de hele organisatie.

Voor teams
We zijn enorm druk, maar het overzicht ontbreekt. Omdat we ook niet goed weten waar andere collega’s mee bezig zijn levert dit veel onrust op. Met zoveel belangen is het lastig om prioriteiten te stellen. Tijdens het overleg missen we een goede structuur. Het stoort als collega’s dan onnodig over zaken gaan uitweiden. Dan zie je mensen afhaken.

Lees meer

 

 

Ox365 als logische aanvulling op Microsoft365
In Microsoft Planner verdeelden we wat acties, maar zagen door de bomen het bos niet meer. In Emprover leiden acties tot concrete resultaten, die bijdragen aan projecten in de beleidsplannen. Dan is het wél fijn dat het naadloos integreert met Microsoft365. We werken dus resultaatgericht en kiezen zelf hoe we deze resultaten plannen, de voortgang bespreken en vieren.

 

 

 

Voor de afdeling of het programma
De dagelijkse hectiek leidt tot ad hoc werken. Het brandjes blussen en mensen informeren is een dagtaak. De samenhang van al het werk dat verzet wordt is nauwelijks te overzien. Er wordt géén tijd genomen om even te stil te staan: ‘ Zijn we wel met de juiste dingen bezig?’.

Lees meer

 

 

 

 

Voor de bestuurlijke afstemming
Het is moeilijk om te zien waar iedereen mee bezig is. Een paar keer per jaar gaat de organisatie in de overlevingsstand om alle bestuurlijke documenten op te stellen, maar er wordt weinig geleerd.

Met Emprover Ox wordt de samenhang tussen het werk en de teams in beeld gebracht. Het plannen en verantwoorden gaat vanuit de staf richting de lijn. Hierdoor wordt het mogelijk om de tijdrovende verantwoordingscyclus wat meer los te laten en toch de resultaten te zien van deze begrensde zelfsturing.

Lees meer

 

 

 

Logische structuur
Alle apps in het Emprover Ox platform maken gebruik van dezelfde logische gegevensstructuur. Dit zorgt ervoor dat ieder team of iedere afdeling haar eigen methodes kan kiezen, zonder dat het totale overzicht verloren gaat. Als een bepaalde werkvorm niet werkt, probeer je een andere uit, met je opgebouwde gegevens. 

Via Ox365 wordt Emprover geintegreerd met Microsoft365 zodat je dag gewoon kan starten vanuit Microsoft Teams. Hier wordt een teams kanaal gekoppeld aan een Ox team zodat inloggen, bestandsbeheer en gegevensuitwisseling (zoals taken) direct geregeld is.

 

 

 

 

 

Lerend organiseren
Prof. André Wierdsma, grondlegger van de Lerende organisatie, is sinds de oprichting van Emprover betrokken en levert een belangrijke bijdrage aan de kaders voor de strategische doorontwikkeling van ons platform.

meer over de achtergrond