Vanaf 2016 hebben wij een sterke focus op succesvol gebruik, wat heeft geleid tot een loyale klantenkring. 
Wij zijn hen veel dank verschuldigd.
Met onze klanten trekken we samen op in de doorontwikkeling van Emprover Ox.
Doet u mee?

Mijngemeentedichtbij

Mijngemeentedichtbij

Goed werken en leven mogelijk maken voor onze gemeenten én voor de medewerkers. Dat is waar MijnGemeenteDichtbij voor staat. In Boxtel en Sint-Michielsgestel willen zij vernieuwend zijn en met passie mensen verbinden. Zij maken werken voor de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel graag mogelijk voor iedereen, emprover mag hierin bijdragen en streeft ook naar gelukkige mensen in sterke organisaties. Hiervoor stimuleren wij strategische én sociale betrokkenheid door middel van Emprover OX.

Gemeente Veldhoven

Gemeente Veldhoven

'Sinds wij zijn gestart is de gestressedheid is er wel af. Het is nog steeds veel werk, maar we zijn meer in control.'

Frank Visser | Gemeente Veldhoven

Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat

Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat staat voor complexe opgaven, verdeeld over verschillende teams. In domeinen zoals laadinfrastructuur wordt Emprover, in een sterk politiek klimaat gebruikt om vanuit de teamambities het werk te prioriteren in overzichtelijke periodes om de voortgang op de verschillende projecten in beeld te houden.

 

 

 

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

'Emprover is heel visueel, interactief en iedereen kan er aan bijdragen. Iedereen is mede verantwoordelijk, dat is heel waardevol.'

Lars de Graauw
Ministerie van Defensie

 

 

 

 

 

Gemeente Hilvarenbeek

Gemeente Hilvarenbeek

Voor zo’n 16.000 inwoners is de betrokken ambtelijke organisatie van Gemeente Hilvarenbeek actief vanuit drie afdelingen; Samen Leven, Ruimte en Dienstverlening. Emprover is breed in gebruik binnen de afdeling Samen Leven en vanaf 2024 wordt vanuit verschillende integrale programma’s vanuit Emprover Ox gewerkt.

ABG-Organisatie

ABG-Organisatie

‘Emprover is de machinekamer waar alles doorheen loopt’

Piet Sprangers
Afdelingshoofd Sociaal Domein

 

 

Gemeente Tilburg

Gemeente Tilburg

Na een meerjarige verkenning heeft ook Gemeente Tilburg gekozen voor Emprover. In 2024 wordt een start gemaakt met 10 teams, verdeeld over 4 afdelingen. Met name Agile Portfolio Management wordt gebruikt om de samenwerking te versterken, gemakkelijker te prioriteren, successen te vieren en de verbinding met de politieke agenda beter in beeld te krijgen.

Gemeente Tilburg

Gemeente Tilburg

'Emprover is niet alleen een tool, maar biedt juist een andere manier van werken.'

Jantine Trommelen
communicatiestrateeg Gemeente Tilburg

 

 

 

 

ABG Gemeenten

ABG Gemeenten

De medewerkers van de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen werken vanaf 2016 samen in één ambtelijke organisatie: de ABG-organisatie. Sinds 2018 wordt Emprover gebruikt op de afdeling Sociaal Beleid en is later ook binnen andere afdelingen geadopteerd. Er is een heldere connectie tussen het werk én de bestuurlijke plannen van de drie deelnemende gemeenten.

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) werkt aan een veilige en gezonde omgeving voor de inwoners, bedrijven en bezoekers van onze regio. Hiervoor is een goede samenwerking tussen alle partijen van groot belang. Dit treft het leven van zo’n 460.000 inwoners. De afdeling Risicobeheersing werkt integraal met Emprover om de samenwerking in de teams te versterken en de verbinding met hogere doelen beter in beeld te krijgen.

Equalit

Equalit

'Ik kom uit de ICT en daar zijn wij heel erg gewend om Agile Scrum te werken. Wat wij vaak missen is die aanhaking vanuit de gemeenten, die nog vaak traditioneel in projectvorm werken, maar niet in die wendbaarheid en flexibiliteit. Dit is de eerste tool die ik gezien heb die veel meer aansluit bij de beleving in de publieke sector.'

Jeroen Smulders
Project- Portfoliomanager

Gemeente Best

Gemeente Best

Met zo’n 31.000 inwoners heeft Gemeente Best een betrokken ambtelijke organisatie die vanuit 3 afdelingen en verschillende teams invulling geven aan politieke ambities en wettelijke opgaves. In 2023 is men gestart met de versterking van de samenwerking met behulp van Emprover. In 2024 zal gestart worden met de eerste teams met Emprover Ox dat volledig geïntegreerd is met Microsoft 365.

Waterschap De Dommel

Waterschap De Dommel

Ook Waterschap De Dommel is al jaren nauw betrokken bij de doorontwikkeling van Emprover. Het waterschap, met haar hoofdkantoor in Boxtel, werkt in een 4-jarige cyclus aan verschillende waterdoelen. Hierbij heeft zij een programmatische aanpak ingericht. Het werk in de teams wordt zichtbaar verbonden via DINs aan de bestuurlijke ambities uit het WBP.

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

'Er is sprake van meer structuur en verantwoordelijkheidsbesef. Emprover heeft hiermee een positieve cultuuromslag teweeg gebracht waarbij wij onszelf blijven ontwikkelen naar een lerende organisatie.'

Squadron Commandant
CLSK

Gemeente Veldhoven

Gemeente Veldhoven

Ondanks moderne bedrijvigheid van onder andere ASML en Vliegbasis Eindhoven kent Gemeente Veldhoven een rijk verleden. De ambtelijke organisatie draagt zorg voor het leven van de 46.000 inwoners in de omliggende dorpen. Eind 2023 is men binnen het cluster Werk & Inkomen gestart met het cyclisch werken vanuit Emprover.

Gemeente Best

Gemeente Best

De cirkels helpen je om bij het micromanagement weg te blijven. Dit helpt om niet uit te wijden over de acties, maar juist over de resultaten. Het helpt om mensen zo uit een patroon te halen. En dan til je je overleg naar een hoger niveau.
Teamleider Gemeente Best

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

"We zetten nu doelen centraal zodat we de (relatief) schaarse middelen die er zijn zo effectief mogelijk inzetten."

Hartrijk Timmers
Afdelingshoofd Risicobeheersing

 

 

Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost

Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost

Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost ondersteunt 21 Brabantse gemeenten bij het voorkomen en bestrijden van crises. De afdeling Trainen en Oefenen is verantwoordelijk voor de vakbekwaamheid en werkt sinds 2022 in verschillende teams vanuit Emprover om cyclisch resultaten te boeken. Aan het eind van de periode worden successen gevierd en nieuwe resultaten geprioriteerd.

Gemeente Hilvarenbeek

Gemeente Hilvarenbeek

'Met de komst van Emprover is vooral de rust en zelfredzaamheid teruggekomen op de afdeling'

Peter Arens
Afdeldingshoofd Samen Leven

Waterschap Aa en Maas

Waterschap Aa en Maas

Sinds 2019 werkt Waterschap Aa en Maas met verschillende gebiedsteams en grotere uitvoeringswerken vanuit Emprover. Doordat de samenhang en inhoud van het werk ook voor specialistische collega’s in beeld is, hoeven zij niet fysiek aanwezig te zijn bij alle overleggen om hun expertise op het juiste moment te kunnen inzetten.

 

Waterschap Aa en Maas

Waterschap Aa en Maas

‘Emprover ontwikkelt specifieke werkvormen. De mensen die de werkvorm aan het leren zijn worden door het systeem in de juiste richting gezet. Dat maakt Emprover uniek.’

Eline Kooijman
Afdelingshoofd Handhaving

 

 

Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost

Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost

Er zitten allerlei ‘leukigheidjes’ in Emprover, die het luchtig houden, zoals het baardje dat je krijgt als je je eigen deadline niet haalt. We werken aan een serieuze opgave: De veiligheid en effectiviteit van onze brandweermensen. Dat neemt niet weg dat alles makkelijker gaat met een lach...

Teamleider Trainen en Oefenen
Saskia Terwindt

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Na een succesvolle pilot op luchtmachtbasis Woensdrecht in 2019 hebben steeds meer teams de route naar cyclisch werken vanuit Emprover gevonden; van operationele commands op de verschillende vliegbases (CLSK), tot stafdiensten binnen het ondersteunend defensie onderdeel COMMIT.
Emprover wordt door het Ministerie van Defensie vanuit haar eigen datacenter gehost.