Waar wij gelukkig van worden
Voor de makers van Emprover draait de wereld om mensen, hun overtuigingen en creatief potentieel. Emprover® wil blokkades wegnemen en bevorderen dat alle diversiteit wordt benut. Emprover software is slechts een instrument, maar geeft structuur en inzichten waarover men in gesprek kan gaan om écht voortgang te boeken. Daar wordt iedereen gelukkiger van!

Wie staan er nu achter?
In de zomer van 2016 startte Jan Nouwens met Emprover.
Ervaren met Agile werken, was hij ervan overtuigd dat organisaties gemakkelijker en betere resultaten bereiken door het ontwikkelen (verbeteren) zelf digitaal te ondersteunen. Sinds de eerste klanten in 2016 gingen werken met Emprover is het platform technisch geavanceerd, maar praktisch gebleven. Daarnaast heeft Emprover enkele (eind-)klanten die op basis van co-creatie structureel mee investeren in het platform.

Gebouw88
In de bruisende Tilburgse spoorzone staat Gebouw88 als verbindingsplek voor kansrijke startups. Zo wordt Emprover ondersteund door Midpoint Brabant. In Gebouw88 op de 1e verieping houdt Emprover met haar commercieel en ondersteuningsteam kantoor.

Sinds eind 2016 worden Emprover Pulse en Emprover Ox ontwikkeld en technisch ondersteund door Kings Code vanuit Boxtel. Een divers team van ongeveer 20 ontwikkelaars met diepgaande kennis van business-kritische webapplicaties (front-end & back-end), infrastructuur, integraties en mobiele apps. 

Gezamenlijk met en bij onze eindklanten organiseren wij de Ox Academy bijeenkomsten waarin wij nieuwe functionaliteit lanceren, maar vooral  persoonlijke gebruikerservaringen om te verwerken in Emprover Ox.

Lerende organisatie
'Als je iets wilt veranderen in een organisatie is het nodig dat mensen met elkaar in gesprek zijn en écht zeggen wat ze er van vinden. Dat is niet altijd eenvoudig want we praten liever over zichtbare processen, functies en taken. Maar als het lukt om af te stemmen wat écht belangrijk is, raken we meer verbonden met elkaar en met het werk.'

André Wierdsma, Nederlands bedrijfskundige en hoogleraar Organiseren en Co-creëren aan de Nyenrode Business Universiteit is sinds de oprichting van Emprover betrokken als klankbord. Wierdsma: 'Emprover geeft handjes en voetjes aan theoretische principes van lerend organiseren'. Hij was ook als klankbord betrokken bij de totstandkoming van het Emprover Whitepaper, waarin wordt uiteengezet welke unieke behoefte Emprover in de markt inneemt.

Lees meer over ons gedachtengoed en ontvang het gratis Emprover Whitepaper.