Emprover werkt sinds 2015 nauw samen met haar klanten in de publieke sector. In Emprover Ox zijn de beste werkvormen digitaal beschikbaar. Niet alleen visueel, maar juist met de logische datastructuur én onze licht methodische begeleiding hebben wij een uniek aanbod in de markt. Oordeelt u zelf;

 
Emprover OX
< >
Microsoft Planner

Algemeen

typering

op alle niveaus zichtbaar verbonden samen werken aan strategie

mainstream taakmanagement, waarbij resultaatgericht werken onmogelijk is

achtergrond

teams kiezen eigen PDCA-vormen om zichtbaar samenwerken aan strategische plannen

kantoorautomatisering welke taakafhandeling beschikbaar maakt in geheel microsoft suite

koopmotief

de organisatie mag groeien in haar professionaliteit en zicht- en wendbaar werken aan strategische plannen

organisatie heeft geinvesteerd in Microsoft 365 en krijgt planner erbij

Functionaliteit

samenwerking

teams werken cyclisch resultaatgericht met werkvormen passen bij de uitdaging die voorligt

taakgebaseerde kanban

plannen en prioriteren

beleidsplannen op alle niveaus, werkverdeler voor werkpakketten over programma's en teams. Vrij keuze voor teams in onder andere planlijst, eisenhower, ijsberg ..

plannen van taken in het planbord zelf met gebrekkig overzicht bij veel werk

voortgangsoverleg

vrij keuze voor (programma-) teams uit scrum, kanban, agile portfolio management, agile cirkels, jaarwerk, taakveldbord, tijdlijn, ..

verschillende manieren om naar taken te kijken, ambities, resultaten of werkpakketten bestaan niet

vieren en reflecteren

successen, prijzenkast, verbeterbord, lessen, verstoringen en vele andere

via derdenapps enkel op taakniveau

planning en controlcyclus

omdat ambities en resultaten van de teams verbonden zijn aan de beleidsplannen ontstaat een actueel inzicht in de voortgang

géén verbinding met beleidsplannen, of bestuurlijke cyclus mogelijk

Techniek

platform

SAAS of private cloud

SAAS only

domein

vrije domeinkeuze

combinatie bedrijfsnaam en atlassian

authenticatie

Instelbaar per programma: MFA via Azure AD, Google, Emprover authenticatie

MFA mogelijk

externe gebruikers

instelbaar, maar vaak beperkt voor domeingebruikers

mogelijk, indien toegestaan door tenant admin

integratie Microsoft365

authenticatie, group, teams, taken, bestanden, feed

volledig

integratie andere systemen

via API, vele mogelijkheden zoals zaak- of financieel systeem

integratie met azure devops of JIRA om 'issues' te koppelen en agile te werken op groet schaal

compliance

ISO27001, AVG én volledig onder Nederlands recht.

zie onze compliancy pagina

Compliant, maar volledige afhankelijkheid van grillen Amerikaanse overheid ook volgens Clingendael (Maart 2024)

Aanbieder

land

Nederland

Verenigde staten

marktfocus

publieke sector

teams wereldwijd

ondersteuning bij adoptie

zelf en via partners (zie link)

via partnerkanaal

invloed op doorontwikkeling

in gesprek via Ox Academy, of direct via co-creatie ontwikkeling

geen