Je wil starten met Emprover Ox en dan?

Wij adviseren altijd om op kleine schaal, met enkele teams een jaar te experimenteren. De lessen uit deze fase komen later goed van pas. Na dit jaar ben je goed in staat, met beperkte begeleiding vanuit ons, de rest van de organisatie zelfstandig mee te krijgen. Daarbij geeft het ook ruimte om met IT de technische aspecten goed door te spreken.

Met zo'n 8 jaar ervaring weten wij heel goed wat nodig is om een team succesvol te laten starten;

Intake
In een kennismakingsgesprek stellen we vast; wie zijn de belanghebbenden? Zijn er gedragen ambities? Is er een strategie? Wie prioriteert en wanneer? Hoe verlopen de overleggen nu? Vanuit dit gesprek bepalen we de best passende werkwijzen.

Ambitie- en Resultatensessie
Om vanuit een gedeeld bewustzijn te starten, komen we eerst tot de teamambities. Deze sluiten aan bij wat gevraagd wordt, maar zijn géén kopie van een beleidsplan. Ze worden bepaald door de diepere verlangens van de professionals, maar begrensd door de rol van het team in het geheel.

Vanuit deze ambities formuleren we in een vervolgsessie resultaten. We leren het team om concreet te zijn en in periodes te denken. De basis is gelegd om resultaten te boeken!

Voortgangsoverleg
Klaar voor de start? Wij leiden de eerste paar keer het voortgangsoverleg, waarbij we dus werkenderwijs de nieuwe overlegvorm aanleren. Volgens het principe voordoen, mee doen, zelf doen verdwijnen wij na de achtergrond.

Kort voor het einde van de eerste periode helpen we met het eigen maken van zelfstandig reflecteren en leren. Daarnaast zorgen we dat het team op tijd begint met het plannen van de nieuwe periode, zodat de periodewisselingen een feestje zijn.

Successen vieren
Bij het afsluiten van de eerste periode én het opstarten van een nieuwe periode moet je even weten wat te doen. Een belangrijk onderdeel van deze 'periodewissel' is het stilstaan bij de successen.

Voorafgaand aan de periodewissel is de 'voorwas'-fase waarin we het team helpen om in verbinding met de stakeholders tot een nieuwe prioritering te komen. De voorgenomen resultaten zijn dan ambiteus, afgestemd én gesteund door de omgeving.

Persoonlijke begeleiding
Gedragsverandering binnen een team verloopt niet zonder hobbels. Je vaste begeleider vanuit ons kent de teams goed en is altijd dichtbij om te helpen. Dit kan op technisch, methodisch, of organisatorisch vlak zijn. Ook al is een tuin nog zo mooi aangelegd, er zal altijd onderhoud nodig zijn. Omdat de relatie met onze klanten zo hecht is, worden wij vaak gevraagd om na een tijd weer even een paar uur bij te begeleiden bij het methodisch opfrissen of aanpassen van de werkwijze.

Ox Academy
Onze Ox Academy is het centrale punt waarin kennis wordt gedeeld over functies en techniek binnen Emprover Ox. Hiervoor biedt de Ox Academy regelmatig online webinars waarin naast de functies, vooral de adoptie en het delen van ervaringen centraal staat.

Een paar keer per jaar organiseren we vanuit de Ox Academy kleinschalige evenementen bij klanten.  Tijdens deze momenten gaan we thematisch aan de slag met een onderwerp, ondersteund door een expert. Deze momenten geven ons veel richting in de gewenste doorontwikkeling van Emprover Ox.

Moet je Agile of Lean werken met Emprover Ox?

Nee, dat hoeft zeker niet! Emprover Ox kent een universele datastructuur die aansluit bij verschillende samenwerkingsvormen, zoals Lean, Agile, Scrum, Agile Portfolio Management, Projectteams en Opgavegericht werken. Met recht mag je Emprover Ox een multi-methodisch platform noemen, waardoor ieder team zijn of haar eigen manier van plannen, voortgangsoverleg, reflectie en leren kiest.

Is begeleiding belangrijk bij het opstarten?

Als je als team al goed gewend bent met de werkvorm, is begeleiding natuurlijk niet vereist. Echter, als je als team een stap wil zetten, zowel op de focus (inhoudelijk) als het werkproces (methodisch) is het verstandig dit wél te laten begeleiden. In tegenstelling tot traditioneel advieswerk besteden wij na de ambitie- en resultatensessie slechts enkele uurtjes om jullie zelfstandig te laten werken met de tool. We blijven er wél langere tijd bij zodat je een persoonlijk aanspreekpunt behoud. Sommige van onze klanten hebben deze rol intern belegd, nadat enkele teams met ons gezamenlijk zijn opgestart.